Konkurs og rekonstruktion

right, advocacy, lex

Vi har allerede hørt om, at mange firmaer er gået konkurs. Og eksperterne spår, at det kommende år vil blive et meget svært år for endnu flere virksomheder. Konklusionen er logisk: Der vil komme mange konkurser i 2023. Det er skræmmende. Det vil betyde, at mange mennesker kommer til at miste deres arbejde. Og dermed deres levebrød. Presset på samfundsøkonomien vil blive større og større. Ja, det er rigtigt nok, men tag det roligt. Vi er forberedte på svære tider. Vi har lært at leve med krise. Og i mange tilfælde, så vil en konkurs kunne undgås.

Redde firmaet

Der er nemlig ofte mulighed for at et firma, der er truet af konkurs, kan reddes. Det er nemlig sådan, at konkurs er firmaets sidste udvej. Inden en konkurserklæring kan indgives, så skal det nemlig undersøges grundigt, om firmaet kan omlægges, så det kan overleve. Dette er en proces, som kun en erfaren konkursadvokat kan udføre. Den undersøgelse, som en konkursadvokat skal lave, inden firmaet kan indgive sin konkurserklæring, går ud på, at han skal afdække om det er muligt at lave en rekonstruktion af virksomheden, så den kan overleve det økonomiske pres. Dette er en kompliceret proces, som involverer både virksomhedens ledelse, advokater, skifteret og naturligvis kreditorerne.

Hvad er en rekonstruktion?

Konkret starter en rekonstruktion med, at både kreditorerne og skyldneren skal give tilsagn om, at det skal undersøges, om rekonstruktion af virksomheden er mulig. Men lad os lige tage det fra begyndelsen: Hvad er en konkurs og hvad er en rekonstruktion?

Hvad er en konkurs i virkeligheden? Konkurs er et forløb, hvori en virksomhed sælger – eller afvikler – alt, hvad det besidder. Fx lager, inventar, bygninger mv. Alt skal sælges, fordi kreditorerne – fx staten, banken eller leverandøren skal have sine penge, som den konkursramte virksomhed ikke har betalt.

Advokat som kurator

I dette forløb indsættes en kurator (en advokat), som skal sørge for, at alle aktiver bliver solgt til den bedste pris. Men inden kuratoren begynder at sælge, så skal advokaterne altså undersøge, om der kan laves en rekonstruktion af virksomheden. Hvad betyder ’rekonstruktion’ så? Det betyder, kort sagt, at virksomheden måske skal ændre selskabsform. Det kan være, at der er dele af virksomheden, som ’på papiret’ skal nedlægges, men eventuelt oprettes som et selvstændigt selskab – i en anden form. Det kan nemlig give virksomheden mulighed for at kunne betale, hvad det skylder. Der kan fx være tale om en anden selskabsform, der vil give virksomheden nogle skattelettelser eller nogle rettigheder, som den hidtil ikke har kunnet drage nytte af.

En rekonstruktion er kompliceret – og advokaterne skal arbejde hurtigt. En rekonstruktion må nemlig højest vare 12 måneder. Og hvorfor det? Det er fordi, at så længe en virksomhed er i rekonstruktionsbehandling, så skal virksomheden ikke nødvendigvis betale til kreditorerne. Man kan sige at den tid, som rekonstruktionen tager, er den periode, hvori virksomheden går i betalingsstandsning, inden den bliver erklæret konkurs. Hvis konkursadvokaterne ikke kan finde en løsning, så virksomheden kan blive rekonstrueret og dermed også overleve, så vil virksomheden blive erklæret for konkurs og kuratoren overtager processen.