Børnehave i Tårnby

Børnehuset Arken i Tårnby

Børnehuset Arken er en privat integreret daginstitution beliggende i Tårnby. Det blev åbnet i 2016 og er en del af Trygge Institutioner. Institutionen tilbyder kærlig omsorg og trygge rammer for børn i Tårnby. Børnehuset Arken har en kapacitet på op til 58 børn fordelt mellem vuggestue og børnehave.

Nøglepunkter

  • Børnehuset Arken er en privat integreret daginstitution i Tårnby.
  • Institutionen blev grundlagt i 2016 og er en del af Trygge Institutioner.
  • Kapaciteten er på op til 58 børn fordelt mellem vuggestue og børnehave.
  • Børnehuset Arken tilbyder kærlig omsorg og trygge rammer for børnene.

Om Børnehuset Arken

Børnehuset Arken er en privat daginstitution beliggende i Tårnby / Kastrup. Det er en del af Trygge Institutioner, der driver flere private daginstitutioner i Hovedstadsområdet. Børnehuset Arken åbnede i 2016 og tilbyder en kærlig og tryg omsorg for børn i Tårnby. Institutionen har plads til op til 58 børn fordelt mellem vuggestue og børnehave.

Beliggenhed og faciliteter

Børnehuset Arken er beliggende i Kastrup på Amager, tæt på Tårnby. Institutionen finder sit hjem i charmerende ældre bygninger, der skaber en hyggelig atmosfære for børnene. Med en central placering i Tårnby er Børnehuset Arken let tilgængeligt for både børn og forældre.

Som en privat daginstitution er Børnehuset Arken dedikeret til at give børnene den bedst mulige oplevelse. En af måderne, hvorpå de opnår dette, er gennem deres økologiske madordning.

MåltiderMenu
FrokostØkologisk og bæredygtig madordning
Morgenmad og eftermiddagssnackEgen madpakke medbringes af forældre

“Vi lægger stor vægt på bæredygtighed og vil gerne give børnene den bedst mulige ernæring. Vores økologiske madordning sikrer, at børnene får sunde og nærende måltider, samtidig med at vi tager hensyn til miljøet. Det betyder, at forældre ikke behøver at bekymre sig om madpakker eller ernæring, når de sender deres børn til Børnehuset Arken.”

Kapacitet og normering

I Børnehuset Arken er der plads til i alt 58 børn. Dette inkluderer både vuggestuebørn og børnehavebørn. Der er to stuer til vuggestuebørnene, hvor der er plads til i alt ca. 26 børn. Børnehavebørnene har mulighed for at være op til 32 børn i alt.

For at sikre en god og tryg hverdag for børnene, er der også faste vikarer til rådighed ved behov. Dette sikrer, at der altid er tilstrækkelig med voksne til stede til at tage sig af børnene.

Normering

Normeringsmæssigt er der én voksen til fire børn i vuggestuen, og én voksen til otte børn i børnehaven. Dette sikrer, at alle børn får den nødvendige opmærksomhed og omsorg.

StueAntal børnNormering
VuggestueCa. 261 voksen til 4 børn
BørnehaveOp til 321 voksen til 8 børn

Økonomi og betaling

Børnehuset Arken tilbyder en kærlig og tryg omsorg for børn i aldersgruppen 0-6 år i Tårnby. Institutionen har fastsatte egenbetalinger, der gælder for 2023.

Egenbetaling

  • For børn i aldersgruppen 0-3 år er egenbetalingen 4300 kr. pr. måned.
  • For børn i aldersgruppen 3-6 år er egenbetalingen 3250 kr. pr. måned.

Priserne inkluderer fuld forplejning, herunder mad og bleer.

Nedenfor ses en oversigt over egenbetalingerne:

BørnealderEgenbetaling per måned (2023)
0-3 år4300 kr.
3-6 år3250 kr.

Depositum

Ved accept af en plads i Børnehuset Arken er der et depositum, der skal indbetales. Depositummet er 4000 kr. pr. barn og vil blive tilbagebetalt ved afgang fra institutionen.

Søskenderabat og fripladstilskud

Børnehuset Arken tilbyder søskenderabat på 50% af den billigste plads, baseret på de kommunale takster. Dette betyder, at hvis du har flere børn i institutionen, vil du få en reduktion på den billigste plads. Søskenderabatten gør det mere overkommeligt for familier at have flere børn i Børnehuset Arken, samtidig med at de sikrer, at alle børn får den samme kærlige omsorg og trygge rammer.

Derudover er det muligt at søge om fripladstilskud direkte hos din kommune. Fripladstilskuddet er baseret på din husstands økonomiske situation, og institutionen vil modtage besked fra kommunen om, hvor stort tilskuddet vil være. Egenbetalingen for institutionen vil blive reduceret i overensstemmelse hermed, hvilket gør det mere overkommeligt for familier med stram økonomi at have deres børn i Børnehuset Arken.

Venteliste og indskrivning

Børnehuset Arken er utroligt populært, og der er stor interesse for at sikre en plads til barnet. Det anbefales derfor at skrive barnet på ventelisten så tidligt som muligt for at øge chancerne for en ledig plads.

Når man skriver sig på ventelisten hos Børnehuset Arken, påvirker det ikke barnets placering på den kommunale venteliste. Det er derfor muligt at være skrevet op til flere institutioner samtidigt.

Indskrivning på Børnehuset Arken sker efter først-til-mølle princippet, hvor de ventende børn tildeles pladser efter rækkefølgen på ventelisten. Dog tages der hensyn til alders- og kønsfordeling på stuerne for at sikre en god dynamik.

Skrivningen på ventelisten og administrationen af indskrivningen håndteres direkte af institutionen selv, hvilket sikrer en nem og smidig process for forældrene.

Børnehuset ArkenVenteliste og indskrivning
AnbefalingSkriv barnet på ventelisten tidligt
Kommunal ventelistePåvirkes ikke af opskrivning på ventelisten hos Børnehuset Arken
IndskrivningEfter først-til-mølle princippet, med hensyntagen til alders- og kønsfordeling
AdministrationBørnehuset Arken håndterer ventelisten og indskrivningen selv

Trygge Institutioner

Børnehuset Arken er en del af Trygge Institutioner, en sammenslutning af seks private integrerede daginstitutioner og en naturbørnehave i Hovedstadsområdet. Trygge Institutioner deler et fælles værdisæt og pædagogisk grundlag, som sikrer en høj kvalitet i daginstitutionerne.

Børnehuset Arken – Trygge Institutioner

Trygge Institutioner er dedikeret til at skabe en tryg og stimulerende hverdag for børnene. Gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere og forældre sikres en god trivsel og udvikling hos alle børn i institutionerne.

 

“Vi tror på, at glade medarbejdere skaber glade børn. Vi vægter anerkendelse, omsorg og nærvær højt i vores daglige arbejde. Vores mål er at skabe en inkluderende og tryg atmosfære, hvor børnene trives og udvikler sig bedst muligt.” – Trygge Institutioner

 

Trygge Institutioner har implementeret en pædagogisk værktøjskasse kaldet “Trygges Rødder”, der sikrer strukturerede og tematiske aktiviteter. Dette sikrer en sjov og lærerig hverdag for børnene og styrker deres udvikling og evner.

Værdier og pædagogik

Trygge Institutioner værdsætter glade medarbejdere, da de skaber glade børn. Et nært samarbejde mellem medarbejdere og forældre er fundamentet for en tryg hverdag. Institutionen lægger vægt på anerkendelse, omsorg og nærværende samvær med hinanden. Børnene får en god dag gennem fokus på selvhjulpenhed, nærvær, omsorg og inklusion.

I Trygge Institutioner er glade medarbejdere afgørende for at skabe glade børn. Derfor lægger institutionen stor vægt på at skabe et nært samarbejde mellem medarbejdere og forældre. Dette samarbejde danner fundamentet for en tryg hverdag, hvor alle føler sig inddraget og hørt.

Anerkendelse, omsorg og nærværende samvær er centrale værdier i institutionen. Medarbejderne stræber efter at anerkende og respektere hvert barns individuelle behov og personlighed, hvilket hjælper med at skabe en tryg og positiv atmosfære. Der lægges også stor vægt på at tilbyde omsorgsfuld og nærværende samvær, hvor børnene føler sig set og hørt.

En god dag i Trygge Institutioner drejer sig om at styrke børnenes selvhjulpenhed og evner til at klare sig selv. Dette opnås gennem pædagogiske aktiviteter og leg, der stimulerer børnenes selvstændighed og skaber en følelse af mestring. Derudover er der fokus på at skabe en inkluderende og rummelig atmosfære, hvor alle børn føler sig velkomne og accepterede.

Pædagogisk tilgang

Trygge Institutioner anvender en pædagogisk tilgang baseret på anerkendelse og udvikling. Gennem strukturerede tematiske aktiviteter skabes der en optimal udvikling for børnene. Denne tilgang sikrer, at børnene oplever sjove og trygge aktiviteter, samtidig med at de udvikler sig på både det kognitive og sociale plan.

Tematiske aktiviteter tilrettelægges ud fra en anerkendende og udviklende tilgang, hvor det enkelte barns interesser og behov er i fokus. Børnene får mulighed for at udfolde deres kreativitet, opdage nye ting og styrke deres sociale og motoriske kompetencer. Den pædagogiske tilgang sikrer, at børnene trives og udvikler sig bedst muligt i institutionen.

VærdierPædagogisk tilgang
Glad medarbejdereAnerkendelse og udvikling
Nært samarbejdeStrukturerede tematiske aktiviteter
Anerkendelse og omsorgUdvikling af kognitive og sociale kompetencer
Selvhjulpenhed og inklusionIndividuelt fokus på interesser og behov

Tematiske aktiviteter

Trygge Institutioner tilbyder en bred vifte af tematiske aktiviteter til børnene, som er udformet ud fra vores pædagogiske retningslinjer og værktøjskasse kaldet Trygges Rødder. Disse aktiviteter er strukturerede og skaber en meningsfuld og udviklende tilgang til læring og leg.

I vores tematiske aktiviteter opfordrer vi børnene til at udforske og opdage verden omkring dem gennem sjove og engagerende oplevelser. Vi tror på, at læring sker bedst gennem leg og nysgerrighed, og vores aktiviteter er designet til at fremme både kreativitet og faglig udvikling.

Vores dygtige pædagoger er altid til stede for at støtte børnene i deres udforskning og sikre, at de har en tryg og stimulerende oplevelse. Vi tilbyder også refleksion og evaluering af aktiviteterne for at sikre, at vi konstant forbedrer vores pædagogiske praksis.

Med vores tematiske aktiviteter ønsker vi at give børnene mulighed for at udvikle deres kreative, sociale og kognitive færdigheder på en sjov og tryg måde. Vi tror på, at et berigende læringsmiljø er afgørende for børns udvikling og trivsel.

Skriv dit barn på ventelisten

Ønsker du en plads til dit barn i Børnehuset Arken? Så kan du nemt og hurtigt skrive dit barn op på ventelisten via vores online formular. Ventelisten administreres direkte af institutionen og påvirker ikke din placering på den kommunale venteliste.

Når du skriver dit barn op, vil du blive informeret, når der er en ledig plads, der matcher dine ønsker og dit barns alder. Hvis du accepterer pladsen, vil der automatisk blive givet besked til din bopælskommune, og du vil blive slettet fra den kommunale venteliste.

Børnehuset Arken oplever stor efterspørgsel efter pladser, så det anbefales at skrive dit barn på ventelisten så tidligt som muligt. Vi bestræber os på at imødekomme alles behov og sikre, at hvert barn får den bedst mulige start hos os.

Tag det første skridt mod en plads i Børnehuset Arken og skriv dit barn op på vores venteliste i dag. Vi glæder os til at byde jer velkommen!

.