Bygningers rumslukningsanlæg

a close-up of a control panel

Hver gang du besøger en offentligt tilgængelig bygning, så tænker du over, hvad du skal dér. Måske skal du skrive under på nogle papirer, som skal sendes til banken eller fagforeningen. Måske skal du bare købe en billet, så du kan komme ind og nyde en udstilling. Måske skal du købe et produkt, du ønsker dig. Du tænker ikke på, at alle bygningerne, som du besøger, har rumslukningsanlæg. Men det har de altså. Og det har de, fordi brandtilsynet påbyder, at der skal være rumslukningsanlæg. Om det så skal være brandslukning med Inergen, som bliver installeret i bygningens rum, er op til bygherren, administratoren eller ejerne af bygningen.

Derfor bruges Inergen

Det er dog tydeligt, at de fleste vælger at få indlagt rumslukningsanlæg, der anvender Inergen. Hvorfor det? Du tænker, at der findes mange forskellige rumslukningsanlæg. Det gør der også. Men grunden til, at valget falder på brandslukning med Inergen er, at det er den mest effektive form for brandslukning. Inergen fungerer lige med det samme. Det er ikke farligt for miljøet. Så der er gode grunde til, at du ofte ser den slags anlæg. Dertil kommer, at rumslukningsanlæggene ofte kan sættes op helt diskret, så der vil ikke være nogle elementer, der skæmmer en udstilling, et produkt eller en arbejdsplads. Nogle rum, som har brug for særlig beskyttelse imod brand, fx datacentre, kan også få brandslukning med Inergen sat op.

Genialt til datacentre

Datacenter brandslukning kan være en kompliceret sag. Det handler ikke om helt almindelige rumslukningsanlæg. I et datacenter skal der nemlig tænkes på, at serverne selv genererer varme og derfor kan selvantænde. Du har set videoer på YouTube, hvor en lap top går i brand, ikke? Det er noget i den retning, der kan ske i et datacenter. Bare i en meget større målestok. Og det kan have alvorlige konsekvenser for ejeren af datacenteret, hvis en brand udvikler sig dér.

Du kan så indvende, at det nok ikke så meget er brandslukningen, der bør være fokus på her. Du vil sikkert sige, at der skal fokus på ventilationen. Det er nok også rigtigt. Men da datacentre ofte er svært tilgængelige, så skal der også fokuseres på brandslukning. Du kan ikke regne med, at der kan blive tændt og slukket for ventilatorer, når som helst. Måske vil det være muligt med AI på et tidspunkt at få det sat op. Men lige nu, så er datacenter brandslukning altså vigtigt. Som sagt, så vælger de fleste at installere rumslukningsanlæg, som anvender Inergen. Dette gælder også for datacentre.

Effektivt og hurtigt

Grunden er, at Inergen er meget effektivt. Denne luftart vil nemlig kvæle en begyndende brand – inden den når at udvikle sig til en rigtig ildebrand. Og et datacenter er kostbart – ikke kun på grund af servere og bygninger. Nej, så sandelig også fordi de gemmer på data, som ofte er af uvurderlig værdi. Så for ikke at komme i problemer med forsikringsselskaber og forbrugere, så vil mange ledere af datacentre vælge Inergen, når de overvejer hvilken brandslukning, de skal vælge. De får følgende fordele ved at vælge brandslukning med Inergen: Miljøvenligt brandslukningsmiddel, ubeskadiget materiel, nul økonomisk tab.