Din DISC profil

kommunikation mellem to mennesker

De gode grunde til, at vi skal sikre god kommunikation imellem os, kender vi alle: Det handler om, at vi skal være effektive, vi skal udføre forskellige opgaver på vores jobs – og nogle gange er vi nødt til at hjælpe en kollega – eller selv bede om hjælp. Misforståelser kan derfor forsinke vores arbejde. Og misforståelser beror ofte på dårlig kommunikation – læs her. Oftest har vi ikke intentioner om at misforstå hinanden – eller at kommunikere med hinanden. Vi er jo mennesker. Vi har hver især vores egen måde at tænke og sige ting på. Så det kan være svært at kommunikere med andre nogle gange. Men vi kan lære det.

Handlinger tæller

En af de bedste metoder til at lære at kommunikere godt er ved ikke at bruge ord. Men handlinger. Og her kommer teambuilding ofte ind i billedet. Vi ved jo, at vi er forskellige. Så når en teambuilding øvelse går ud på, at I skal arbejde som et hold for at få fuldført et projekt, der både kræver fysisk handling og intellektuelt arbejde, så bliver I nødt til at kommunikere på andre måder end blot den verbale.

De fleste teambuilding øvelser sigter på forskellige ting. En af dem er kommunikationen imellem jer, der deltager i øvelserne. En anden er, at I skal have det sjovt og sommetider også udfordrende. Den tredje er, at deltagerne i øvelserne får større selvindsigt, og dermed forstår, hvor de er stærke og svage i deres kommunikation.

DISC som værktøj

Det her med selvindsigten er vigtig. Det kræver naturligvis ærlighed – og åbenhed. Men der er også nogle værktøj, som du selv kan arbejde med, så du får større indsigt og forståelse for, hvordan og hvorfor kommunikationen en gang imellem er forkert. Et værktøj hedder ”Disc profil”*. Det er et værktøj, som analyserer, hvordan din adfærd er i forskellige situationer. Kort sagt, det er en analyse af din personlighed. Den kan fx afsløre, om du er meget udfarende, eller om du er tilbageholdende i bestemte situationer – og det kan du drage nytte af. Måske er du meget dominerende – og det kan i nogle tilfælde være din fordel. I andre kan det være en stor ulempe, fordi du derved kommer til at undertrykke, måske mere innovative tanker, en kollega, eller medarbejder, har. Disc profiler bliver ofte brugt i forbindelse med den interne kommunikation på en arbejdsplads. Det er bestemt ikke farligt at kende sin egen disc profil. Det kan faktisk blive din styrke, fordi, når du har stor indsigt i, hvordan du selv fungerer, så kan du gøre noget ved det. Du kan styrke dine svage punkter, eller du kan arbejde med de stærke punkter, så de bliver endnu stærkere.

Spørgeskema er udgangspunktet

En disc profil etableres oftest via et spørgeskema, som du skal besvare. Ud fra dine svar vil det så vise sig, om du er Dominerende og direkte, Innovativ og impulsiv, Stabilitetssøgende eller Kompetencesøgende. Vi er hverken den ene, den anden, den tredje eller den fjerde type. Vi indeholder elementer af alle fire typer i vores personlighed. Når vi kender til, hvilke typer der dominerer vores personlighed, så vi kan forbedre kommunikationen.

*: Navnet ’Disc’ symboliserer 4 personlighedstyper, og er udledt fra engelsk: Dominance, Influence, Steadiness og Conscientious.