Helle Thorning-Schmidt

 

Helle Thorning i skattesag?

Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, har efter eget udsagn begået en sjuskefejl med hensyn til de oplysninger, hun har givet om sin mands ophold i Danmark. Hun har til Justitsministeriet i en mail, som dagbladet BT har fået aktindsigt i, oplyst, at hendes mand, Stephen Kinnock, opholder sig i Danmark “hver weekend hele året rundt”. Nogle måneder senere oplyste samme Helle Thorning-Schmidt til SKAT, at hendes mand besøgte Danmark 33 weekends pr. år. Oplysningen til Justitsministeriet havde til formål at underbygge, at Stephen Kinnock var så tæt knyttet til Danmark, at det var rimeligt i forhold til lovgivningen, at han kunne købe fast ejendom i Danmark. Parret ønskede nemlig, at han skulle være medejer af deres hus i Københavnsområdet.

Den anden oplysning om kun 33 weekends pr. år til SKAT havde til formål at underbygge, at Stephen Kinnock opholdt sig så lidt i Danmark, at han ikke skulle være skattepligtig her i landet.

Men det var bestemt ikke et forsøg på fusk, men kun rent sjusk – eller sløseri – har Helle Thorning-Schmidt bedyret overfor offentligheden.

Modsætningsforhold

Det må vi alle sammen så vælge at tro på eller lade være, men uanset opgivelser af forskellige antal weekends, hvor Stephen Kinnock opholder sig i Danmark, kan det forekomme besynderligt, at lederen af landets p.t. største politiske parti – og dermed statsministerkandidat – overhovedet beslutter sig for at søge om tilladelse til sin mands køb af fast ejendom i Danmark samtidig med, at hun på det tidspunkt fastholdt, at han ikke skulle være skattepligtig i Danmark.

Dette modsætningsforhold er muligvis helt i orden set med juridiske briller, men for en statsministerkandidat forekommer det betænkeligt – eller endda betændt – at have den holdning, at ægtemanden skal nøjes med at betale den langt mindre belastende skat af sin indkomst i Schweiz, men alligevel er så tæt knyttet til Danmark, at han er berettiget til at eje fast ejendom i Danmark.

Siden har Helle Thorning-Schmidt meldt ud, at Stephen Kinnock nu betaler skat i Danmark, for “vi bevæger os i en gråzone, og der skal ikke være nogen tvivl”, har Helle Thorning udtalt.

Og den stakkels Kinnock betaler såmænd også skat i England, nemlig af den halvdel af lejeindtægten fra en lejlighed i London, som parret ejer sammen. Den anden halvdel, som er Helle Thorning-Schmidts, bliver hun på helt normal vis beskattet af i Danmark.

Der er tegnet et tydeligt billede af, at Stephen Kinnock har valgt at udnytte diverse skatteregler til at betale skat der, hvor den er lavest. Det skal man selvfølgelig ikke klandre ham for. Sådan ville vel de fleste gebærde sig, hvis reglerne ellers bliver overholdt.

Dette sidste er der tvivl om, så nu undersøges hans skatteforhold af myndighederne, og vi må alle tålmodigt vente på et resultat af en sådan undersøgelse.

Troværdigheden

Uanset udfaldet af den egentlige skattesag er den allerede belastende for Helle Thorning-Schmidts politiske liv. Det er den i kraft af, at det altid vil være belastende for en toppolitiker, at vedkommendes ægtefælle er involveret i en skattesag med tvivl om, hvorvidt der er handlet korrekt eller ej.

Men langt mere alvorlig er den troværdighedskrise, Helle Thorning-Schmidt er havnet i. Hendes modstridende oplysninger til to forskellige myndigheder i Danmark er en kendsgerning, hun ikke kan løbe fra. Det er meget muligt, at en domstol vil tage hendes forklaring om “almindeligt sløseri” for gode varer, men vælgerkorpset og måske også hendes eget politiske bagland kan næppe undgå at reagere. Det er og bliver en alvorlig sag at afgive urigtige oplysninger til myndighederne. Den slags er omfattet af straffeloven og kan ende med en bøde eller endda fængsel i op til fire måneder.

“Gucci-Helle”

Uanset det juridiske udfald af hele sagskomplekset, efterlader hele forløbet omkring Stephen Kinnocks skattesag og Helle Thorning-Schmidts troværdighedsproblem den socialdemokratiske statsministerkandidat med et blakket image – ikke mindst hos hendes traditionelle kernevælgere.

For her har man en statsministerkandidat, der har en helt anden økonomisk baggrund end de fleste af de vælgere, hun henvender sig til. Det flere år gamle kælenavn “Gucci-Helle” har fået ny aktualitet. Sammen med sin mand ejer og udlejer hun en dyr lejlighed i London, hendes mand hører til det internationale jetset og har hidtil valgt at betale sin skat der, hvor den er billigst. Og parret ønskede sig, at Stephen Kinnock skulle være medejer af deres hus, så de samlet set kunne slippe billigere i skat, så længe Kinnock ikke var skattepligtig i Danmark.

Men danske vælgere har tradition for at glemme toppolitikeres diverse krumspring, så det kan ende med, at den grumsede affære med skat og troværdighed bliver puttet i syltekrukken og ikke får indvirkning på den parlamentariske situation i Danmark.

Omvendt vil Socialdemokraterne stå i en meget vanskelig situation, hvis Helle Thorning-Schmidt får en dom for at have afgivet urigtige oplysninger til myndighederne. For en statsministerkandidat med en straffelovsovertrædelse på samvittigheden er ikke meget værd i en valgkamp. Og nu er der så sagen, hvor Helle Thorning vises nøgen i EB. Uha da.