Kønskvotering

Rablende vanvittige Helle Thorning-Schmidt

At Helle Thorning-Schmidt er den største katastrofe, der har ramt Danmark siden Anker Jørgensen, kan ingen vist mere være i tvivl om. Den usandsynligt ucharmerende og perfide rejekælling, der lige nu beklæder posten som statsminister er en skamplet på Danmark i enhver henseende. Læg dertil, at Helle Thorning-Schmidt er en varm fortaler og bannerfører for de sindssyge nye love om kønskvoter i for eksempel bestyrelser. Hvad er mon den egentlige dagsorden her? Svaret er lige for – der er tale om salamimetoden (små skiver af gangen) til at fjerne det frie valg, demokratiet og alt det, vi engang stod for.

Kønskvotering er udemokratisk

At lovgive om, at der skal være et vist antal kvinder i et firmas bestyrelse er et yderst alvorligt indgreb i selvbestemmelsen, og det stopper ikke der. Hvis de røde får held med sig der, vil det jo være et oplagt næste skridt at lovgive om fordelingen af ansatte på arbejdspladser. For eksempel at der skal være mindst 40% kvinder ansat på alle arbejdspladser med mere end 10 ansatte. Og hvad med politik? Hvorfor er det lige, at der ikke er lige mange kvinder og mænd på Christiansborg? Det skyldes naturligvis, at der er færre kvinder end mænd, der ønsker at begive sig af med politik.

Husk på, at der er ca. lige mange mænd og kvinder med stemmeret i Danmark. Altså stemmer flertallet af kvinder på mandlige politikere. Det kaldes demokrati – et ord, der ikke passer ind i den socialistiske verdensopfattelse.

Helle Thorning-Schmidt og hendes regering

Selvom det kan være svært at begribe, findes der endnu mere lumpne og indskrænkede individer end Helle Thorning-Schmidt. For eksempel tosserne i SF, der begiver sig af med lovforslag om toiletter, hvor kvinder kan stå op og tisse, mens landet står på randen af økonomisk sammenbrud.

Og über-idioten med det pinlige engelsk – Villy Søvndal – som er kendt for at skifte mening op til flere gange dagligt. Han er sikkert en hyggelig fætter privat, men han er så tydeligt ubegavet, at det er os en gåde, hvordan han har kunnet få sig en ministerpost.

Ole Sohn – manden med en forkærlighed for det gamle DDR, professionel løgniner af værste slags og erhvervsminister i det røde rædselskabinet er et andet godt eksempel, hvor slemt det ser ud.

Er danskerne dumme?

Nej – men de har været dumme. Sagen er jo, at efter de seneste meningsmålinger er Venstre større end hele regeringen til sammen. Det viser, at danskerne er ved at vågne op, og at de har indset, at de har begået en historisk brøler. De har stemt rødt eller Radikalt og dermed pådraget sig et ansvar, der vil blive skrevet om i historiebøgerne.

Stemte du S, SF, EL eller Radikale ved sidste valg, er du direkte og utvetydigt ansvarlig for de katastrofer, der allerede nu er begyndt at regne ned over Danmark takket være den historisk dårligste ledelse, landet har haft siden 2. verdenskrig. DU har et medansvar for de umodne og oftest småtbegavede politikere og ministre, der nu er ved at forvalte Danmark i afgrunden. Din eneste chance for at rette op på din grufulde fejltagelse i september 2011 er at stemme borgerligt ved næste valg.

Eller hvad?