Regler for kontanthjælp

Min kære venindes lillesøster er kommet i knibe og har brug for kontanthjælp, og det viste sig hurtigt, at regler for kontanthjælp ikke er så nemme at gennemskue endda. Jeg hjalp hende derfor lidt, og så syntes jeg, at jeg ville dele, hvad jeg lærte om regler for kontanthjælp med jer. Lad mig med det samme sige, at der er mange regler og love, der gælder, når det drejer sig om kontanthjælp eller bistandshjælp, som nogle kalder det. Tag derfor denne lille gennemgang som noget helt overordnet, der kan hjælpe dig en smule videre – og ikke mere end det.

Regler for kontanthjælp / bistandshjælp

Kontanthjælp er penge, du kan få fra det offentlige (kommunen), hvis du er i det, der kaldes for social nød. Kontanthjælpen kan enten være et engangsbeløb eller en gentagen udbetaling af penge, du får hver måned i en periode, der afhænger af dine behov og din situation. Du skal betale almindelig skat af din kontanthjælp, da den regnes som en indtægt på lige fod med almindelig løn.

Hvor meget kan du få i kontanthjælp – hvad siger reglerne?

• Forsørger fyldt 25 år: 12.629 kr.
• Ikke-forsørger fyldt 25 år: 9.505 kr.

• Under 25 år og bor ikke hos forældre: 6.124 kr.
• Under 25 år og bor hos forældre: 2.956 kr.
• Under 25 år med egne børn i hjemmet: 12.629 kr.
• Gravide kvinder under 25 år (efter 12. uge): 9.505 kr.

Efter du har modtaget kontanthjælp i seks måneder i træk, bliver din kontanthjælp sat ned. Dette skyldes sikkert et ønske om, at du skal kunne klare dig selv på længere sigt ved at finde dig et arbejde.

Hvordan får man kontanthjælp?

For at du kan modtage kontanthjælp, skal dine forhold i relation til job og andre indtægter have ændret sig så meget, at du ikke længere kan forsøge dig selv og/eller din familie (den del af din familie, du har forsørgerpligt overfor – og det kan f. eks. være dine børn). Det kan være, fordi du bliver arbejdsløs, bliver syg, går på barsel, bliver skilt eller separeret. Der kan også være andre forhold i spil.

Der er en række krav opstillet i regler for kontanthjælp, som du skal opfylde:

• Du skal have boet i Danmark, på Færøerne eller Grønland 7 af de seneste 8 år. Hvis du ikke opfylder dette krav, kan du måske få starthjælp eller introduktionsydelse. Dette er et noget lavere beløb dog.

• Du har ikke mulighed for at betale dine udgifter til bolig, faste udgifter, tøj, mad og lignende nødvendigheder

• Din ægtefælle har ikke råd til at hjælpe dig.

• Du eller din ægtefælle må ikke have nogen penge eller friværdi i form af aktier, pensionsopsparing, ejendom, sommerhus, motorcykel mv. Du må ikke eje eller have noget, der er mere end 10.000 kr. værd.

Hvad skal du mere gøre for at få kontanthjælp?

Regler om kontanthjælp siger, at du skal melde dig som ledig på dit jobcenter og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal hele tiden aktivt forsøge at finde et nyt job. Det betyder også, at du ikke kan være bortrejst, mens du er på kontanthjælp – for så kan du jo ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet eller bryder de aftaler, du har med jobcenteret. Og her er der ikke megen tolerance i henhold til regler om kontanthjælp – og det er jo også rimeligt, for det er jo faktisk andre mennesker surt tjente penge, der skal forsørge dig, mens du er på bistand.

Det er din kommune, der tager stilling til, om du kan få kontanthjælp. I kommunen sidder sagsbehandlere, der gennemgår din sag og træffer afgørelse baseret på de regler om kontanthjælp, der er gældende. Reglerne for kontanthjælp er ganske indviklede og vanskelige at sætte sig ind. Derfor anbefaler jeg, at du tager en snak med din kommune om dine muligheder, hvis du har brug for at gå på kontanthjælp.

Held og lykke med det hele – og jeg håber, du kunne bruge det til noget.