Familieadvokaten

family, divorce, separation

Når du er midt i en skilsmisse, så er der mange følelser i spil. Det kan føre til ufornuftige beslutninger, som kan få frygtelige konsekvenser for dig selv, men også for jeres børn. Så der skal altså være koldt vand i blodet, når de store beslutninger skal tages. I skal fx være totalt enige – og på det rene med, hvem der skal have forældremyndighed over børnene. Ofte ender mange skilsmisser i, at begge forældre deler forældremyndigheden. Men i nogle tilfælde kan det bare ikke komme på tale.

Er der faldet dom?

Der kan være faldet en dom om, at forældremyndigheden tildeles den ene eller anden forældre – af forskellige grunde. Grundene er de betingelser, der ligger til grund for tildelingen. Nu er det så bare sådan, at disse betingelser kan ændre sig efter noget tid. Et år måske. To år. Ingen ved det i de enkelte tilfælde. En forælder, der ikke har fået forældremyndighed over barnet kan, hvis betingelserne har ændret sig, søge om fuld forældremyndighed på et senere tidspunkt. I nogle tilfælde kan det også komme på tale, at en af forældrene skal acceptere, at den anden forælder har ret til samvær med børnene. Det kan være under overvågning eller det kan være i særlige tidsrum, som skal overholdes.

Familieadvokaten hjælper

Under alle omstændigheder, hvis der er problemer med forældremyndighedsspørgsmålene, så er det fornuftigt at henvende sig til en familieadvokat, så de negative følelser ikke tager overhånd og fører til dårlige beslutninger – især på børnenes vegne. Der findes særlige skilsmisseadvokater, der kan håndtere alt det formelle omkring bodeling. Der findes også advokater med speciale i samværssager. I skal naturligvis gøre jer klart, hvilken advokat, I har brug for. Her vil der ofte være forskellige meninger. En forældre vil måske vægte, at det er en advokat, der har speciale i samværssager.

Den anden vil måske vægte at det er en skilsmisseadvokat. Uanset om det er den ene eller anden advokat, der støtter den pågældende forælder, så kan I være sikre på, at han eller hun vil gøre sit bedste for at skabe de bedste forhold for dig. De vil selvfølgelig ikke samarbejde direkte, fordi I er jo uenige. Men det kan sagtens tænkes, at de to forskellige advokater vil forhandle, så I kan nå til et rimeligt resultat for alle. I skal jo ikke trække konflikterne ud i evigheder. Det er opslidende – psykisk. Og det kan gå hen og blive dyrt, fordi advokater er jo ikke billige at hyre.

Særlig skilsmisseadvokat

Dengang, da I besluttede at blive skilt, kan det godt tænkes, at I hurtigt blev enige om at bruge en enkelt skilsmisseadvokat, så I kunne komme igennem processen hurtigt. I må være forberedt på, at den situation vil ændre sig, når spørgsmål om samvær og forældremyndighed kommer ind i billedet. Her vil uenighederne ikke kunne overkommes i ’fred og fordragelighed’. Og i disse spørgsmål er der endnu flere følelser involveret, netop fordi det er jeres børn, det handler om. I har hver især jeres overbevisninger om, hvad der er bedst for dem. Så her er det endnu vigtigere, at I har en god advokat ved jeres side, så børnenes trivsel ikke forringes.