Marius i Københavns Zoo

Marius død giraf

Marius er uden tvivl verdens mest berømte giraf. Nu død – men på manges læber overalt i verden. Marius blev aflivet, parteret i offentlighed og derefter givet til løverne i Københavns Zoo. Og det fik da godt nok sindene i kog rundt omkring i verden. I denne artikel vil jeg give min mening om hændelsen og om de protesterende. Spænd sikkerhedsbæltet – for der kommer sandheder på bordet her.

Marius – en giraf i Danmark

Marius var en af flere giraffer i Københavns Zoo, og grundet pladsproblemer samt genetisk udvælgelse af de mest egnede giraffer til fortsat sikring af bestanden, blev Marius så at sige i overskud. Da Københavns Zoo er medlem af det europæiske samarbejde mellem zoologiske haver, blev det undersøgt, om der var plads til Marius andre steder. Og vel at mærke i zoos, hvor han kunne få gode betingelser. Det var der ikke.

Derfor blev det besluttet, at han skulle aflives. Og da Zoo i København samtidig er en undervisende institution, blev det besluttet, at han skulle obduceres i offentlighed, så mennesker i alle aldre kunne få et indblik i det prægtige dyrs anatomi. Og i øvrigt også få syn for sagen om, at verden er andet og mere end Disney. Alt fr mange børn og voksne har intet forhold til, hvad der sker i den virkelige verden. For giraffer i Afrika er det at dø og indgå i fødekæden en 24/7 aktuel risiko.

Aflivning af et sundt dyr?

Helt grundlæggende er det forkert – så langt er jeg enig. Personligt har jeg et dobbelttydigt forhold til at holde vilde dyr i fangenskab. Jeg forstår, at der ofte er tale om at bevare dyreracer, der er udrydningstruede, men jeg ville nu ønske, at kræfterne blev lagt på at stoppe de trusler frem for at beskytte dyrene ved at spærre dem inde i dyreparker. For mig er der noget uendeligt forstemmende i at se et vildt dyr i et bur, og har du bare en gang set en gorilla eller orangutang i øjnene i en zoo, ved du, hvad jeg mener.

Når det er sagt, mener jeg også, at det er bedre at aflive Marius end at opbevare ham et sted, hvor han har mindre end ideelle betingelser. Det er ikke godt, men det er den bedste ud af en række dårlige løsninger.

Lad os lige minde hinanden om, at der hver eneste dag aflives sunde hunde, katte og andre kæledyr, fordi ejerne ikke lige magter dem mere. Hunden er og katten er i princippet også vilde dyr, der er holdt i fangenskab til glæde for mennesker. Ligesom Marius var det.

At fodre løverne med Marius

Mange af de hysteriske mennesker, der har protesteret, har gjort det, fordi Marius blev givet til løverne. Eller rettere: Hans rester blev det – for modsat praksis i zoologiske haver i for eksempel Kina, var han død. I Kina fodres løver og tigre med levende æsler m.m. til stor fornøjelse for de generelt blodtørstige kinesere, der ofte finder fornøjelse i at se dyr lide.

I Afrika æder løver giraffer hver dag, så det er der såmænd ikke noget kunstigt i. Men det HELT gale i min optik er, at mennesker i den grad går i hysterisk selvsving over begivenheden med Marius i Københavns Zoo.

Dobbeltmoral og hykleri

Titusinder af mennesker alene i Danmark har underskrevet protester og kald handlingen for grusom. De er jo ikke alle sammen vegetarer, og det pinlige her er, at de efter at have udøst deres harme over Marius sætter sig til middagsbordet med en kotelet fra en gris, der er født og opvokset i ekstremt elendige forhold med daglige lidelser. Og som er slagtet i et orgie af blod på slagteriet.

De danske svinestalde og kreaturstalde er studier i grusomhed for de flestes vedkommende, men da det store flertal af danskere er discountmennesker, er prisen på et pund kød af LANGT større betydning end dyrevelfærden er det. Og det er altså disse elendige discountmennesker, der gladeligt køber splitkyllinger, fars på tilbud m.m., der er sa harmdirrende over, at en giraf blev aflivet humant og givet som løvefoder.

Se grundigt på dette billede af burhøns i Danmark:

burhoens

Du, der har underskrevet en protest mod behandlingen af Marius: Det er fra høns som disse, at du får dine æg og dit kyllingekød på tilbud. Hver eneste gang, du køber æg, der ikke er fra fritgående høns, er du en elendig dyrplager, der er medansvarlig for, at levende væsener skal leve som disse høns! Og det gør din protest til ikke blot hul – men til et skræmmende eksempel på hykleri og dobbeltmoral. Skam dig!

Lad os stoppe ENHVER mishandling af dyr – og når du med sikkerhed kan sige, at du aldrig køber kød fra andet end dyr, der har levet godt, aldrig køber billige æg og aldrig smider mad ud, der kan spises, ja så kan du med sindsro skrive under på en protest mod Marius. Indtil da bør du bøje dit hoved i skam over, at du er med til at påføre dyr lidelser via din nærighed.

Nemlig!